Home

CVA symptomen

Stroke Signs and Symptoms cdc

Sudden numbness or weakness in the face, arm, or leg, especially on one side of the body. Sudden confusion, trouble speaking, or difficulty understanding speech. Sudden trouble seeing in one or both eyes. Sudden trouble walking, dizziness, loss of balance, or lack of coordination Signs and symptoms of stroke include: Trouble speaking and understanding what others are saying. You may experience confusion, slur your words or have difficulty understanding speech. Paralysis or numbness of the face, arm or leg

Symptomen herseninfarct Bij een herseninfarct, beroerte, TIA of CVA is bloedvat in de hersenen gedurende langere tijd afgesloten door een bloedstolsel. Het achterliggende deel van de hersenen krijgt te weinig zuurstof, en als de afsluiting te lang duurt kan het hersenweefsel afsterven Beroerte (CVA) Als de bloedvoorziening naar de hersenen plotseling wordt onderbroken, krijgt iemand te maken met een beroerte, ofwel een Cerebro Vasculair Accident (CVA). Medisch advies, medische vragen, klachten of symptomen behoren besproken te worden met een gediplomeerd arts of professional. Samenstellers van de zorgwijzers noch. CVA, symptomen en behandeling Onder een CVA, beroerte of herseninfarct verstaat men de uitval van bepaalde hersenfuncties, wat doorgaans het gevolg van is van stoornissen in de bloedsomloop. Bij de behandeling bij een CVA, afkorting voor Cerebro Vasculair Accident, onderscheiden we behandelingen tijdens de acute fase van de beroerte en de. Beroerte of CVA: symptomen, oorzaken en behandeling Beroerte symptomen zijn scheve mond, verwarde spraak en lamme arm. Herken de symptomen van een beroerte! Des te eerder de behandeling en revalidatie beginnen na een herseninfarct, des te groter de kans dat iemand herstelt van een herseninfarct

Stroke - Symptoms and causes - Mayo Clini

  1. g of
  2. uut.Snel een beroerte herkennen is evenwel dikwijls problematisch. Vooral als de symptomen niet in alle hevigheid toeslaan, wordt het verband met deze aandoening niet onmiddellijk gelegd.. Heel wat mensen denken dat ze iets verkeerd gegeten of gedronken hebben of associëren het rare gevoel in de mond met een allergie
  3. Beroerte (CVA) Cerebrovasculaire aandoeningen. Hersenbloeding, herseninfarct, hersentrombose... de term beroerte is een verzamelnaam voor aandoeningen die de bloedvatvoorziening van een deel van de hersenen treffen, in de volksmond ook wel een 'attaque' genoemd. Deze levensbedreigende situatie moet onmiddellijk behandeld worden
  4. Beroerte (CVA) Een cerebrovascular accident, ook wel beroerte genoemd, is letterlijk een 'ongeluk van de bloedvaten in de hersenen'. Bij zo'n ongeluk gaat er iets mis met de bloedvoorziening naar je hersenen. Bij afsluiting van een bloedvat kan een deel van die hersenen te weinig zuurstof krijgen
  5. Sommige mensen zijn naar huis gestuurd met een diagnose burn-out of stress Het bleek achteraf een CVA. Voor alle symptomen zie de pagina beroerte. We weten dat met name een lacunair infarct (1 -15 mm kleine lacunes/infarct-jes) slecht herkend wordt. Lees op de pagina lacunair infarct ook de ervaringsverhalen
  6. Wat wordt onder CVA verstaan? De oorzaken, symptomen en locatie van de verschillende bloedingen
  7. Sommigen genezen volledig na een beroerte. Maar ongeveer een op de drie personen ondervindt blijvende beperkingen met een vorm van afhankelijkheid in het dagelijkse leven.. Twintig procent overlijdt binnen de maand en bijna vijftig procent binnen het jaar.. Het risico op een nieuwe beroerte binnen het jaar is afhankelijk van de leeftijd en schommelt tussen 13 en 44 procent

Wat zijn de symptomen van een herseninfarct

Symptomen. De symptomen van een nieuw CVA kunnen zeer uiteenlopen, afhankelijk van de plaats en grootte van het gebied in de hersenen dat is aangedaan. Veel voorkomende problemen zijn: verlamming van één helft van het lichaam; problemen met het zien en/of; problemen met de spraak. Dat kan een probleem zij Een veel voorkomende oorzaak van hersenletsel is een beroerte. Dit wordt ook wel CVA genoemd: Cerebro Vasculair Accident. Dat betekent: een ongeluk in de bloedvaten van de hersenen. Elk jaar worden in Nederland 43.000 mensen voor de eerste keer door een beroerte getroffen. Dat zijn ongeveer 117 mensen per dag. CVA heeft twee veel voorkomende vormen: het herseninfarct en d Watch for Symptoms. People with COVID-19 have had a wide range of symptoms reported - ranging from mild symptoms to severe illness. Symptoms may appear 2-14 days after exposure to the virus

Zorgwijzer Beroerte (CVA): herkennen van symptome

Beroerte (CVA)

Het is niet mogelijk om op het moment van de symptomen het onderscheid te maken tussen een beroerte/CVA en een TIA. Daarom is het net als bij een CVA belangrijk om zo snel mogelijk naar het ziekenhuis te komen Een CVA-slachtoffer moet zo snel mogelijk met een ambulance naar een ziekenhuis. Hoe eerder iemand medische zorg krijgt, hoe meer beschadiging van de hersenen kan worden voorkomen. Verpleegkundige Ariène Verwijs: 'Vind je als verzorgende in de thuissituatie een cliënt met CVA-symptomen in bed? Bel dan direct 112 Cva slides 1. CEREBROVASCULA R 2. CEREBROVASCULAR ACCIDENT/STROKE • Also called brain attack, cerebral infarction, cerebral hemorrhage, ischemic stroke or stroke • A stroke is caused by the interruption of the blood supply to the brain, usually because a blood vessel bursts or is blocked by a clot CVA . CVA staat voor cerebrovasculair accident. Het is een verzamelnaam voor allerlei verschillende problemen met de bloedvaten in de hersenen. De symptomen van een sinustrombose ontstaan vaak acuut. De meest voorkomende oorzaken van een sinustrombose zijn een KNO-infectie (zoals mastoiditis), het kraambed en medicatie gebruik..

CVA, symptomen en behandeling Mens en Gezondheid

Cva scholing verpleeghuis. 1. CVA - scholing het verpleeghuis en vanuit Behandeling in. 2. Klinische les CVA algemene inleiding • Definitie en epidemiologie • Symptomen • Diagnostiek • Inschatten prognose • CVA keten zorg • Complicaties • Beloop in fasen • Therapie • Risicofactoren. 3. • 80% door herseninfarcten Definitie en. Een CVA (beroerte) heeft vaak blijvende gevolgen. Welke verschijnselen dat zijn, hangt af van de plaats en de ernst van de hersenbeschadiging. Meestal is het zo dat de verschijnselen die direct na het CVA optreden zich enigszins herstellen, maar wel voor een deel blijven bestaan In België krijgt elke 53 seconden iemand een beroerte (ook herseninfarct, hersenbloeding of CVA). Door snel de symptomen te herkennen, kunnen blijvende gevolgen beperkt blijven. Ontdek meer Cerebral Vascular Accident (CVA) Stroke - Overview Third leading cause of death in industrialized countries. Total cost of strokes in the U.S. is roughly $43 billion a year. $15,000 a year in medical care costs during the first 3 months after the attack. Age is the principal risk factor. Most strokes occur after the age of 65 More common in me

Artikel - Hoe herken je een beroerte

Dagelijks krijgen 52 Belgen een hersenberoerte (CVA). De meest voorkomende vorm van een beroerte is een herseninfarct. Snel reageren kan een enorm verschil maken. Hoe sneller het herseninfarct herkend en behandeld wordt, hoe minder hersenweefsel verloren gaat en hoe beter de vooruitzichten.Dankzij een gestroomlijnde aanpak starten onze artsen al met de zorg nog voor de patiën Cerebrovascular accident: The sudden death of some brain cells due to lack of oxygen when the blood flow to the brain is impaired by blockage or rupture of an artery to the brain. A CVA is also referred to as a stroke.. Symptoms of a stroke depend on the area of the brain affected. The most common symptom is weakness or paralysis of one side of the body with partial or complete loss of.

Beroerte of CVA: symptomen, oorzaken en behandeling Mens

CVI (cerebral visual impairment) is een stoornis in het zien veroorzaakt door een afwijking of beschadiging van de hersenen. Hierdoor kunnen beelden die via de ogen binnenkomen door de hersenen niet goed worden geregistreerd of omgezet. Bij deze vorm van slechtziendheid ligt het probleem dus niet bij de ogen, maar bij de hersenen Beroerte (CVA) in het kort:. Bij een beroerte (of CVA) is sprake van een afsluiting van een bloedvat of een bloeding in de hersenen. Welke problemen je na een beroerte krijgt, is afhankelijk van de beschadiging aan je hersenweefsel Deze punten vertellen iets over de symptomen van CVA. Wanneer iemand een scheef hangende mond, een verlamde arm of warrige spraak heeft, dan gaat het vermoedelijk om een beroerte. Het is dan belangrijk om snel te handelen en 112 te bellen

Een beroerte is het gevolg van een probleem met de bloeddoorstroming in je hersenen. Het kan hierbij gaan om een hersenbloeding, waarbij een bloedvat lek is, of een herseninfarct, waarbij een bloedvat verstopt is. Een TIA is een tijdelijk herseninfarct. Een beroerte is behoorlijk ernstig en kan dodelijke gevolgen hebben. Zo niet, dan leidt deze vaak tot lichamelijke e Hoe meer risicofactoren, hoe hoger de kans op een beroerte.. Vooral de combinaties roken-verhoogde bloeddruk en diabetes-verhoogde bloeddruk leiden tot een aanzienlijke stijging van het risico.Ook de combinatie roken-anticonceptiepil houdt een verhoogd risico in. Met een gezonde levenswijze verminder je de beïnvloedbare risicofactoren en kun je het risico op een beroerte aanzienlijk verminderen CVA-ketenzorg. Om de behandeling en zorg voor mensen met een beroerte te verbeteren, is de CVA-ketenzorg opgezet. Dit is een netwerk van zorgverleners in de regio die zorgen dat behandeling en zorg in elke fase van het ziekteproces goed op elkaar aansluiten A TIA, or mini stroke, is a problem in the blood vessels of the brain that causes a temporary decrease in blood flow to a certain brain region. To appreciate a TIA, it helps to understand each of the separate terms in its name, says Dr. Louis Caplan, professor of neurology at Harvard-affiliated Beth Israel Deaconess Medical Center

Herseninfarct (beroerte, CVA) Een herseninfarct ontstaat doordat een bloedvat naar je hersenen plotseling afgesloten wordt, waardoor je hersenen te weinig bloed krijgen. De meest voorkomende symptomen zijn verwarde spraak, een scheve mond en verlamming van je arm of been. Bel bij deze symptomen direct het alarmnummer Let op: deze symptomen kunnen zich in verschillende combinaties voordoen en een aanwijzing zijn voor zowel een beroerte als een TIA. Bij een TIA verdwijnen deze symptomen binnen een dag, meestal binnen een half uur. Oorzaken. De belangrijkste oorzaak van een herseninfarct bij patiënten boven de 50 jaar is atherosclerose (slagaderverkalking. Je kunt ineens een CVA krijgen en dat gaat weer samen met bewusteloosheid. Soms weet je niet zeker of iemand een CVA heeft maar door bepaalde symptomen, kan je het makkelijker herkennen, zoals een scheve mond, verlamming (meestal aan 1 zijde) aan het gezichtsvermogen, duizeligheid en evenwichtsstoornissen

Symptomen CVA. De verschijnselen van een hersenbloeding en herseninfarct zijn nagenoeg dezelfde. Een scan van de hersenen kan laten zien waarvan sprake is. Wanneer er een beroerte optreedt, geeft dit verschillende symptomen. Dit is mede afhankelijk van het type beroerte en de plek waar de hersenen geen bloed meer krijgen Een beroerte wordt ook stroke genoemd. De medische term is CVA: cerebrovasculair accident. Het is een verstoring in de doorbloeding van de hersenen waardoor het hersenweefsel acuut onvoldoende zuurstof krijgt. Daardoor raakt het weefsel beschadigd. Symptomen. Bij een beroerte treden onderstaande symptomen acuut op

Herken de signalen van een beroerte Hartstichtin

Bij een CVA krijgt een deel van de hersenen opeens te weinig of geen zuurstof. Een beroerte wordt ook wel 'stroke' genoemd. Globaal zijn er twee vormen van een CVA (beroerte) te onderscheiden: een herseninfarct en een hersenbloeding. Herseninfarct Meestal gaat het bij een CVA om een herseninfarct, dit is bij 80% van de patiënten het geval Ken jij de symptomen van een beroerte of CVA? nieuws 24/05/2019. Een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident) betekent letterlijk een ongeluk in de bloedvaten van de hersenen. Er zijn twee vormen waarin een beroerte kan voorkomen Spasticiteit wordt vaak beschreven als gespannen, stijve spieren of spasmes die de motoriek verstoren. Dit bemoeilijkt het bewegen en evenwicht kunnen bewaren en veroorzaakt vaak ook pijn. Het kan leiden tot een verslechterde bewegingsfunctie van één of meerdere ledematen, of van één kant van uw lichaam

CVASpreekuurthuis diabetes_type_1Afasie, dysartrie en spraakapraxie | Hersenletsel-uitleg

Beroerte: symptomen C

De symptomen van een herseninfarct of -bloeding zijn zeer uiteenlopend. Wel beginnen ze bijna altijd zeer plots. Vaak (niet altijd) treedt een verlamming of zwakte van één zijde van het lichaam (mond, arm en/of been) op. Iemand krijgt plots spraakmoeilijkheden Aanpak CVA in de huisartsenpraktijk Dr. Bart Siau, neuroloog Apr. Katrien Vandamme, PhD Kristien Slowack, NCU verpleegkundige CVA Een ernstig probleem van volksgezondheid: 1ste oorzaak van verworven handicap en invaliditeit bij volwassenen 2de oorzaak van dementie 3de oorzaak van mortaliteit Snelle Reperfusie Geen garantie maar wel voorwaarde voor goed resultaat Pre-hospitaal fase: Wat is.

Beroerte (CVA) UZ Leuve

Bij een CVA knapt een bloedvat in de hersenen (hersenbloeding) of raakt het verstopt (herseninfarct). In beide gevallen wordt de toevoer van bloed naar de hersenen verstoord. Daardoor krijgt het getroffen gedeelte van de hersenen te weinig zuurstof en raakt het beschadigd Transiente ischemische aanval (TIA) Miniberoerte. Kortstondige verstoring van de doorbloeding van een deel van de hersenen. Deze bedreigende situatie moet direct behandeld worden omdat ze vaak een voorbode is van een beroerte. Op deze pagina Inhoud Een patiënt met Broca afasie daarbij is het begrip verstoord. Is deze stelling WAAR of NIET WAAR? Bronnenlijst VRAAG 2 Een media infarct is het meest voorkomend. Waar Niet waar Atherosclerose Hartaandoeningen Trombose Embolie Stollingsstoornissen Vasculitis Dissecti De symptomen van een beroerte variëren van een plotseling evenwichtsverlies tot bewustzijnsveranderingen. Ga de symptomen van een beroerte na en let op je hond als je vermoedt dat hij een beroerte heeft. Je moet de belangrijkste symptomen kunnen herkennen. Extreme zwakte: Er kan een neurologische zwakte in de ledematen zitten

Wat is een beroerte? - Hersenstichtin

Een cerebrovasculair accident of cerebrovasculaire aandoening (CVA), in de volksmond beter bekend als beroerte en attaque, is een acute medische aandoening waarbij er een plotselinge verstoring van de doorbloeding van de hersenen plaatsvindt. Er zijn twee hoofdtypen CVA: ischemisch CVA, waarbij een bloedvat wordt afgesloten en de doorbloeding wordt gestaakt, en hemorragisch CVA, waarbij een. De cursus sluit af met een quiz waarmee de verzorgende (IG) kan bekijken hoeveel hij/zij nu van het onderwerp weet en of hij/zij weet hoe in te spelen op de symptomen van een CVA. Leerdoel Het doel van de cursus is de kennis over CVA te verhogen, zodat de verzorgende (IG) zorgvragers met een CVA snel kunnen herkennen en gerichter kan helpen

QT verlenging op zich geeft geen symptomen. Het is een pseudomarker voor de kans op het krijgen van Torsades de Pointes (polymorfe ventriculaire aritmie). Torsades de Pointes uit zich als: recidiverende episodes palpitaties, duizeligheid, tachycardie (150-250/min) en syncope. Torsade de pointes kan overgaan in ventrikelfibrilleren en leiden tot. Houd bij hoe lang de symptomen aanhouden. De symptomen van een beroerte houden bij katten meestal 24 uur aan. Je moet je kat zodra je de symptomen opmerkt naar de dierenarts brengen, maar dat is misschien niet altijd mogelijk. Net als mensen kunnen katten een kleine beroerte, of Transiënte Ischemische Aanval (TIA), hebben Bij de CVA zorg zijn vaak veel verschillende zorgverleners en instanties betrokken. In de brochure wordt hiervan een overzicht gegeven. Er staan ook tips in om de zorg zo goed mogelijk te maken. De informatie in de brochure is gebaseerd op de Zorgstandaard CVA/TIA. Problemen met lopen. Problemen met gevoel, beweging en kracht in arm en hand Beroerte (CVA) en het UMC Utrecht. Oorzaken. Onderzoek en diagnose. Behandeling. Meer informatie. Zorgkosten. Contact. Bij een beroerte of cva wordt de zuurstoftoevoer naar een deel van de hersenen verstoord. Er zijn verschillende soorten beroerten, grofweg te verdelen in infarcten en bloedingen CVA (Cerebrovasculair accident) Laatste update van het document: geleden Beroep: verpleegkundige van het boek ThiemeMeulenhoff. Dit is een samenvatting van het boek branche VV&T: 18 Zorgvragers met een CVA: Cerebrovasculair accident. Deze informatie staat ook in het boek branche ziekenhuis, alleen worden dit andere hoofdstukken/paragrafen.

Zelfmanagement na CVA: Aanknopingspunten vanuit de

Aandoeningen van het zenuwstelsel kunnen een heel scala van beperkingen opleveren. Veel verpleegkundige zorg gaat uit naar chronische aandoeningen als gevolg van nietaangeboren hersenletsel (met in dit artikel het CVA als voorbeeld) en van degeneratieve aandoeningen (met in dit artikel de ziekte van Parkinson als voorbeeld) Voorkom een CVA. Het is niet mogelijk om op het moment van de symptomen het onderscheid te maken tussen een CVA en een TIA. Daarom is het net als bij een CVA belangrijk om zo snel mogelijk naar het ziekenhuis te komen. Ook omdat één op de drie mensen die een TIA heeft gehad binnen een jaar een CVA of beroerte krijgt. Behandelin Restverschijnselen van een CVA. Hemiplegie = volledige verlamming van één lichaamshelft. Hemiparese - een verlamming waarbij in geringe mate nog wel bewegingen mogelijk zijn. hierdoor komt vaak schouderpijn voor, dit komt door een verkeerde houding. Afasie. - afasie van Broca (moeite met woorden vinden

CVA staat voor cerebro vasculair accident en wordt ook wel 'beroerte' genoemd. Bij een beroerte gaat er iets fout met de bloedsomloop in de hersenen. Om de symptomen van een beroerte meer landelijke bekendheid te geven, heeft de Hartstichting een campagne opgericht met de slogan 'Mond, spraak, arm, beroerte alarm'. Op deze manier. afasie na een cva, beroerte of herseninfarct beschrijving van symptomen en behandelin Symptomen van Win32: Banload-CVA? De belangrijkste symptomen van Win32: Banload-CVA-infecties zijn: De computer gedraagt zich vreemd; Trage start, stop en prestaties; Overmatig CPU-gebruik; Snelkoppelingen naar bestanden en mappen worden weergegeven. Wijzig de standaardinstellingen van de zoekmachine van uw browser en de startpagin

Mijn beroerte werd niet herkend - Hersenletsel-uitleg

CVA staat voor Cerebro Vasculair Accident. Letterlijk vertaald: een ongeluk (accident) in de bloedvaten (vasculair) van de hersenen (cerebro), ook wel beroerte genoemd. Bij een CVA krijgt een deel van de hersenen opeens te weinig of geen zuurstof. Een beroerte wordt ook wel 'stroke' genoemd. Globaal zijn er twee vormen van een CVA te onderscheiden: een herseninfarct en een hersenbloeding Als de symptomen binnen 24 uur verdwenen zijn dan is er sprake van een TIA, een voorbijgaand infarct. Doe de beroerterisico-check In 92% van de gevallen wordt de CVA, of beroerte, veroorzaakt door een herseninfarct

bloedvat in de hersenen slechts tijdelijk afgesloten, waardoor de symptomen na een tijdje verdwij-nen. Dat kan al na enkele minuten zijn maar ook tot 24 uur duren. Een TIA is soms een voorloper van een CVA. Daarom is het belangrijk om de symptomen ernstig te nemen, ook al zijn ze tijdelijk Je kunt de symptomen van een CVA en een TIA herkennen, interpreteren en beoordelen. Je weet wat de meest voorkomende medische behandelvormen in de acute fase, revalidatie- en chronische fase van een CVA en een TIA zijn en welke complicaties daarbij kunnen optreden

Kenmerken NAH (niet-aangeboren hersenletsel) - Verder met

Beroerte (CVA) Bij een beroerte gaat er iets mis in de bloedsomloop in de hersenen. De aandoening wordt ook wel CVA (Cerebro Vasculair Accident) genoemd. Bij een beroerte is het belangrijk dat er snel een diagnose gesteld wordt en de patiënt snel wordt behandeld. Zo is de kans dat de schade beperkt blijft groter Zorg en behandeling na een beroerte (CVA) In verband met een beroerte (Cerebro Vasculair Accident ofwel CVA) bent u opgenomen op de afdeling Neurologie van het LUMC. Het CVA is u plotseling overkomen en een opname is een ingrijpende gebeurtenis. Deze folder geeft u informatie over de gang van zaken en de behandeling gedurende de eerste weken

De gevolgen van een CVA kunnen sterk verschillen en zijn zeer variabel in ernst en duur. Ze zijn afhankelijk van de plaats en de omvang van het letsel, en uiteraard van de behandeling van de CVA en de snelheid waarmee dit gebeurt. De nasleep kan gaan van een verlamming die snel weer verdwijnt, tot een blijvende, zware handicap CVA is de derde doodsoorzaak in de westerse wereld na hartaandoeningen en kanker. Een CVA is een veelvoorkomende vaataandoening in de hersenen met ernstige gevolgen zowel voor de patiënt als voor zijn omgeving. In deze brochure kan u lezen wat een CVA precies is, wat de oorzaken en gevolgen zijn en hoe je de symptomen kan herkennen Diagnose CVA. De diagnostiek naar een beroerte wordt gedaan door de neuroloog. Als er symptomen blijven bestaan die leiden tot beperkingen in het dagelijks leven, kan patiënt verwezen worden naar de revalidatiearts. Als de patiënt nog in het ziekenhuis ligt, wordt de revalidatiearts vaak al door de neuroloog in consult gevraagd CVA is de afkorting voor cerebro vasculair accident: een ongeluk (accident) in de bloedvaten (vasculair) van de hersenen (cerebro). Een cva wordt ook wel een beroerte genoemd. Door hersenletsel kan men tijdelijk of voor een langere termijn problemen ervaren met het eten en drinken. De meest ernstige vorm van een slikstoornis kan voorkomen na. De symptomen van een beroerte zo snel mogelijk herkennen is daarom essentieel voor een effectieve behandeling. Dit blogartikel geeft een overzicht van de soorten, symptomen en gevolgen van een CVA. Beroerte oorzaken Trombose. Een trombose beroerte ontstaat wanneer er zich in de hersenen een bloedklonter ontwikkelt. Dit kan komen doordat vetten.

Symptomen. Symptomen zijn afhankelijk van het deel van de hersenen dat beïnvloed wordt. Patronen van neurologische tekorten duiden vaak op de getroffen arterie, maar correlatie is vaak onjuist. Tekorten kunnen maximaal worden binnen enkele minuten na het begin, kenmerkend/meestal bij een embolische beroerte Beroerte (CVA) Een beroerte is een afsluiting van een slagader in het hoofd, waardoor een deel van de hersenen geen zuurstof krijgt en afsterft. De directe gevolgen zijn ernstig - verlamming, blindheid, spraakproblemen - maar in de meeste gevallen herstellen de hersenen zich en nemen de problemen en ongemakken na verloop van tijd af. Symptomen die mogelijk optreden zijn krachtsvermindering (parese) in een deel van het lichaam, verhoogde spierspanning (spasticiteit) in bijvoorbeeld een arm, evenwichts- of coördinatieproblemen, vermoeidheid, of een verminderde waarneming van de omgeving aan een kant (neglect). Voor patiënt en partner geen makkelijk proces Gevolgen van CVA De gevolgen van niet aangeboren hersenletsel door een herseninfarct, cva, hersenbloeding, ziekte of ongeluk op het leven van de getroffenen zijn erg verschillend. Hoewel er overeenkomsten zijn, ervaart niet iedereen deze op dezelfde manier